E-gradiva

Potem, ko je CJMMK v zadnjih letih izdal 26 knjig v seriji Dokumenti SJM, smo se glede na nove možnosti in potrebe odločili, da s knjižno linijo publikacij nadaljujemo, da pa ji ob možnostih, ki jih ponuja sodobna informacijska tehnologija in razvite internetne komunikacije, dodamo še posebno paralelo: E-dokumenti SJM.

Raziskovalno delo posameznikov in skupin v centru in okoli njega se pogosto izrazi v delovnih dokumentih, bodisi da gre za metodološke priprave za raziskovalne projekte, študijska gradiva, prevode tematsko zanimivih tujih tekstov, predhodne analitične obdelave, preglede prvih rezultatov opravljenih raziskav, njihove grafične predstavitve, strukturne in medčasovne analize, zasnove člankov itd. Objava takih delovnih gradiv in dokumentov lahko odpira in poglablja pogled v potek raziskav in v raziskovalčevo delo. Take objave so lahko koristne za medsebojno obveščanje raziskovalcev, kot študijsko gradivo za študente družboslovja, kot vir informacij za raziskujoče novinarje, itd. V tem okviru si bomo še posebej prizadevali objavljati ne le raziskovalna gradiva iz temeljnih raziskav, temveč tudi poročila in dokumente iz aplikativnih raziskav, ki v centru potekajo po naročilu različnih državnih institucij – in za katere velja načelo javne dostopnosti.

NOVO: sumarnik raziskave SJM 2023/2 | Medletne primerjave izbranih indikatorjev | Grafična primerjava izbranih indikatorjev

ZBIRKA E-VREDNOTE V PREHODU:

E-DOKUMENTI SJM:

E-DOKUMENTI ESS:

Pregled sumarnih rezultatov SJM

Gradiva za predavanja

Nacionalna identiteta ISSP 2013

Razumevanje vloge državljana ISSP 2014

Ogledate si lahko tudi naslednja poročila raziskav:

Elektronski dokumenti SJM:

Ustanovni dokumenti CJM