Informacije za...

Anketarje

Pomoč pri anketiranju. Izobraževanje za anketarje. Prijava za sodelovanje pri anketiranju.

O Centru.

Zgodovina

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) deluje znotraj Inštituta za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ustanovljen je bil leta 1966. Center je osrednja družboslovna raziskovalna organizacijska enota inštituta in obenem prva, ki je v Sloveniji vzpostavila sistematičen način merjenja javnega mnenja. Lahko rečemo, da je center postavil temelje empiričnega družboslovnega raziskovanja v Sloveniji. V tem času Center obeležuje petdesetletnico svojega raziskovalnega dela. Leta 1968 je bila na velikem nacionalnem vzorcu opravljena prva raziskava Slovensko javno mnenje (SJM) – longitudinalna raziskavo z najdaljšo časovno vrsto v Sloveniji in na področju celotne srednje in Vzhodne Evrope.

Vsebine raziskav

Izvajamo vrsto mednarodno primerljivih raziskav, ki vključujejo zelo različne tematike iz polja sociološkega raziskovanja, pa tudi širše družboslovnega. Gre za področja kot so: splošne ocene zadovoljstva z življenjem in družbo v kateri živimo, družbene in osebnostne vrednote, blaginja in dobrobiti, zaupanje v institucije, ocena razmer na različnih področji družbe (gospodarstvo, politika, zdravstvo, šolstvo ipd.), zanimanje za politiko, samoocena zdravja, varnost, družbena vključenost, odnos do religije, ocena materialnih razmer v gospodinjstvu, odnos do priseljencev, državljanstvo in demokracija, razporejanje družinskih obveznosti, načrtovanje življenjske poti, odnos do razlik med spoloma, vloga države, odnosi med generacijami, ocena pravosodja in pravne države, pravičnost in poštenost, odnos do podnebnih sprememb, če naštejemo samo nekatere. Več … ->

Tehnologija

Od ustanovitve dalje Center sledi sodobnim trendom pri zajemu in obdelavi podatkov. Uporabljamo orodja in tehnologijo, ki jo postavljajo najzahtevnejši evropski raziskovalni projekti. Med prvimi smo v širši okolici začeli z uporabo računalnikov pri zajemu anketnih podatkov, že leta 1994 smo vzpostavili sodobni telefonski anketni studio. Sledimo tudi vsem izzivom, ki jih pred raziskovalce prinaša splet in novi digitalni mediji.

Kontaktni podatki

Center za raziskovanje javnega mnenja

Mednarodni projekti in programi

 

Nacionalni projekti in programi

* Raziskovalni program SJM se izvaja s financiranjem Agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS).