Informacije za uporabnike podatkov

Vse raziskave so dostopne v Arhivu družboslovnih podatkov:  https://www.adp.fdv.uni-lj.si/