Slovenska mnenjska študija

Slovenska mnenjska študija je slovenski del mednarodne spletne mnenjske študije CRONOS – Cross-National Online Survey. Gre za projekt, ki sodi v okvir projekta ESS SUSTAIN 2, ki ga je lani potrdila Evropska komisija v okviru Horizonta 2020. CRONOS je prvi mednarodni spletni panel, ki temelji na verjetnostnem vzorcu in razdelani metodologiji, ki jo uporablja Evropska družboslovna raziskava (ESS – European Social Survey). Cilj projekta je izkoristiti tehnološki napredek na področju interneta za razvoj finančno učinkovitih in metodološko ustreznih metod spletnega anketiranja ter na metodološko rigorozen način raziskati možnosti in posledice morebitnega prehoda od osebnega anketiranja na spletno anketiranje v mednarodnem primerjalnem okviru. Slovenski nacionalni koordinacijski tim v okviru Centra za raziskovanje javnega mnenja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani aktivno sooblikuje metodologijo in izvedbeni protokol za 12 sodelujočih držav.