Informacije za anketirance

Zakaj sodelovati

Sodelovanje v naših raziskavah je po mnenju večine sodelujočih zanimiva izkušnja. Vaši odgovori bodo sestavni del širše podatkovne zbirke, ki predstvalja mnenja in stališča prebivalcev Slovenije. Podatke iz raziskav analizira vrsta različnih strokovnjakov, pa tudi tisti, ki odločajo o tem, kako je družba organizirana na različnih področjih našega življenja. S sodelovanjem v raziskavi boste prispevali, da se sliši vas glas oz. glas ljudi, ki so vam v mnogočem podobni.

Preberite več

Varovanje podatkov

Sodelovanje v vseh raziskavah je anonimno. Za varovanje osebnih podatkov in vseh odgovorov sodelujočih skrbimo s sodobnimi tehničnimi, metodološkimi in organizacijskimi ukrepi.

Preberite več

Raziskave v teku

Evropska družboslovna raziskava 2023 (anketiranje v živo)

 

Preberite več...

Ali mi boste poskusili kaj prodati?

Ne.

Na Centru izvajamo različne raziskave splošnega družboslovnega tipa, katerih cilji so izključno raziskovalno znanstveni. Zanima nas, kaj opredeljuje sodobne evropske družbe in v čem se med seboj razlikujejo. Da bi našli odgovore na ta vprašanja, je naše osnovno orodje družboslovna anketa. S tem namenom vas je oz. bo (v kolikor ste izbrani v vzorec) tudi obiskal naš anketar.   

Anketa poteka osebno, s pomočjo anketarja pri vas doma, včasih pa lahko tudi prek spleta, telefona ali pošte, odvisno od tipa raziskave.

 

Varovanje podatkov

Anonimno? Saj ste me poiskali po imenu!

Morda ste se vprašali, kako je lahko raziskava anonimna, ko pa vas pri nekaterih raziskavah kontaktiramo poimensko.

Pri raziskavah, ki temeljijo na osebnem anketiranju Center pridobi seznam izbranih oseb iz centralnega registra prebivalcev Slovenije, skladno z zakonsko ureditvijo. Pri posebnem tipu raziskav s specifično ciljno populacijo (ustanove, organizacije) seznam oseb za vzorec lahko zagotovi naročnik. Ob zaključku raziskave se vsi osebni podatki, ki jih potrebujemo za izdelavo vzorca,trajno uničijo.

Vse dobljene odgovore pa skrbno shranimo in po potrebi dodatno anonimiziramo. K skrbnemu varovanju podatkov nas zavezuje etični kodeks in zakonska ureditev. Tudi vse naše sodelavke in sodelavci (anketarji) so odgovorne in ustrezno šolane osebe.

Kako hranite moje podatke?

Med pripravo in potekom terenske faze raziskave, za podatke skrbimo z ustreznimi tehničnimi sredstvi in  organizacijo dostopa, ki ga imajo samo pooblaščene osebe. Ob zaključku raziskave je podatkovna baza povsem anonimizirana, kar pomeni, da identitete sodelujočih na podlagi odgovorov ni možno prepoznati.

Ali lahko moje podatke (odgovore) izbrišete?

Če ste si premislite, lahko vaše podatke v času zbiranja podatkov izbrišemo, popravimo ali dopolnimo. Naš kontakt. Kasneje, po koncu terenske faze, vaših odgovorov v podatkovni bazi ni več možno poiskati, saj so vsi seznami z osebnimi podatki uničeni.

 

Zakaj sodelovati pri anketni raziskavi?

Po mnenju večine anketirancev, je sodelovanje v naših raziskavah zanimiva izkušnja. Cilj naših raziskav ni komercialne narave, temveč beleženje razmer v družbi skozi oči posameznika.

Da je rezultat meritev kar se da objektiven, je pomembno, da v anketi sodeluje čim več ljudi. Vaših stališč in odgovorov (tako kot to velja za volitve) ne more nadomestiti druga oseba. Uspeh raziskave in kakovost zbranih podatkov je odvisna od vsakega posameznika, ki je vključen v vzorec, vas prosimo, da si vzamete čas, sprejmete našega anketarja in odgovorite na vprašalnik.

Raziskave, ki jih izvajamo v tem času:

Evropska družboslovna raziskava (2023)

Evropska družboslovna raziskava (ESS) je mednarodna akademska raziskava, ki se izvaja po vsej Evropi od njene ustanovitve leta 2001 na vsaki dve leti.

Raziskava meri stališča, mnenja in vedenjske vzorce različnih populacij v več kot tridesetih državah Evrope. Glavni cilji ESS so:

  • upravljati raziskovalno infrastrukturo, ki zagotavlja visoko kakovostne podatke, ki merijo spremembe (in stabilnost) skozi čas znotraj in med evropskimi državami
  • uporabljati najvišje metodološke standarde v mednarodnih primerjalnih raziskavah v družboslovju;
  • nadaljevati razvoj infrastrukture ESS s stalnimi metodološkimi raziskavami in inovacijami;
  • olajšati usposabljanje za učinkovito uporabo podatkov ESS;
  • zagotovljati prepoznavnost, dostopnost in doseg podatkov ESS med raziskovalci v družboslovju in širše, oblikovalci politik in širšo javnostjo, tako na nacionalni kot mednarodni ravni.

Podatki ESS so na voljo brezplačno za nekomercialno uporabo in jih je mogoče prenesti s podatkovnega portala ESS.

ESS ERIC se strinja z Deklaracijo o etiki Mednarodnega statističnega inštituta.

Leta 2005 je ESS prejel Descartesovo nagrado za raziskovanje in znanstveno odličnost.

Po vlogi pri Evropski komisiji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo v imenu 14 drugih držav, je ESS 30. novembra 2013 prejel status konzorcija evropske raziskovalne infrastrukture (ERIC).

Oddelek za primerjalno politiko Ameriškega združenja za politične znanosti (APSA) je ESS predal nagrado Lijphart/Przeworski/Verba (LPV) Dataset Award 2020 za leto 2020.

Direktor ESS ERIC je profesor Rory Fitzgerald, sedež ESS ERIC pa je na City Univerzi v Londonu.

Raziskavo na terenu izvajamo od 21. marca do julija 2023

 

Podrobnejše informacije za sodelujoče:

Mednarodna spletna stran projekta: https://www.europeansocialsurvey.org/