Informacije za anketirance

Zakaj sodelovati

Sodelovanje v naših raziskavah je po mnenju večine sodelujočih zanimiva izkušnja. Vaši odgovori bodo sestavni del širše podatkovne zbirke, ki predstvalja mnenja in stališča prebivalcev Slovenije. Podatke iz raziskav analizira vrsta različnih strokovnjakov, pa tudi tisti, ki odločajo o tem, kako je družba organizirana na različnih področjih našega življenja. S sodelovanjem v raziskavi boste prispevali, da se sliši vas glas oz. glas ljudi, ki so vam v mnogočem podobni.

Preberite več

Varovanje podatkov

Sodelovanje v vseh raziskavah je anonimno. Za varovanje osebnih podatkov in vseh odgovorov sodelujočih skrbimo s sodobnimi tehničnimi, metodološkimi in organizacijskimi ukrepi.

Preberite več

Raziskave v teku

Evropska družboslovna raziskava 2020 (anketiranje v živo)

 

Preberite več...

Ali mi boste poskusili kaj prodati?

Ne.

Na Centru izvajamo različne raziskave splošnega družboslovnega tipa, katerih cilji so izključno raziskovalno znanstveni. Zanima nas, kaj opredeljuje sodobne evropske družbe in v čem se med seboj razlikujejo. Da bi našli odgovore na ta vprašanja, je naše osnovno orodje družboslovna anketa. S tem namenom vas je oz. bo (v kolikor ste izbrani v vzorec) tudi obiskal naš anketar.   

Anketa poteka osebno, s pomočjo anketarja pri vas doma, včasih pa lahko tudi prek spleta, telefona ali pošte, odvisno od tipa raziskave.

 

Varovanje podatkov

Anonimno? Saj ste me poiskali po imenu!

Morda ste se vprašali, kako je lahko raziskava anonimna, ko pa vas pri nekaterih raziskavah kontaktiramo poimensko.

Pri raziskavah, ki temeljijo na osebnem anketiranju Center pridobi seznam izbranih oseb iz centralnega registra prebivalcev Slovenije, skladno z zakonsko ureditvijo. Pri posebnem tipu raziskav s specifično ciljno populacijo (ustanove, organizacije) seznam oseb za vzorec lahko zagotovi naročnik. Ob zaključku raziskave se vsi osebni podatki, ki jih potrebujemo za izdelavo vzorca,trajno uničijo.

Vse dobljene odgovore pa skrbno shranimo in po potrebi dodatno anonimiziramo. K skrbnemu varovanju podatkov nas zavezuje etični kodeks in zakonska ureditev. Tudi vse naše sodelavke in sodelavci (anketarji) so odgovorne in ustrezno šolane osebe.

Kako hranite moje podatke?

Med pripravo in potekom terenske faze raziskave, za podatke skrbimo z ustreznimi tehničnimi sredstvi in  organizacijo dostopa, ki ga imajo samo pooblaščene osebe. Ob zaključku raziskave je podatkovna baza povsem anonimizirana, kar pomeni, da identitete sodelujočih na podlagi odgovorov ni možno prepoznati.

Ali lahko moje podatke (odgovore) izbrišete?

Če ste si premislite, lahko vaše podatke v času zbiranja podatkov izbrišemo, popravimo ali dopolnimo. Naš kontakt. Kasneje, po koncu terenske faze, vaših odgovorov v podatkovni bazi ni več možno poiskati, saj so vsi seznami z osebnimi podatki uničeni.

 

Zakaj sodelovati pri anketni raziskavi?

Po mnenju večine anketirancev, je sodelovanje v naših raziskavah zanimiva izkušnja. Cilj naših raziskav ni komercialne narave, temveč beleženje razmer v družbi skozi oči posameznika.

Da je rezultat meritev kar se da objektiven, je pomembno, da v anketi sodeluje čim več ljudi. Vaših stališč in odgovorov (tako kot to velja za volitve) ne more nadomestiti druga oseba. Uspeh raziskave in kakovost zbranih podatkov je odvisna od vsakega posameznika, ki je vključen v vzorec, vas prosimo, da si vzamete čas, sprejmete našega anketarja in odgovorite na vprašalnik.

Raziskave, ki jih izvajamo v tem času:

Evropska družboslovna raziskava, 10. val

Osebno anketiranje

Projekt “ESS – European Social Survey” poteka pod okriljem Evropske znanstvene fundacije (European Science Foundation).  Je najuglednejša evropska družboslovna raziskava z jasnimi akademskimi cilji in visokimi metodološkimi standardi.

Evropska družboslovna raziskava je dobitnica Descartove nagrade za dosežke na področju družboslovnega raziskovanja. Raziskava se izvaja vsaki dve leti od leta 2002 dalje, Slovenija pri raziskavi sodeluje od samega začetka.

V raziskavi poleg Slovenije sodeluje več kot 20 evropskih držav.

Raziskavo izvajamo med septembrom 2020 in predvidoma decembrom 2020. Raziskava je zaradi epidemiloške situacije v državi začasno ustavljena. Z izvedbo bomo nadaljevali, ko bodo razmere ustrezne.

Podrobnejše informacije za sodelujoče:

 

Za več informacij, nas lahko kontaktirate prek kontaktov, navedenih na dnu spletne strani.