NextGenerationEU

NextGenerationEU –  NOV HORIZONT PROJEKT

Evropska komisija bo s 1. marcem 2024 začela financirati projekt Infra4NextGen v vrednosti 9,75 milijona evrov, ki ga bo koordiniral konzorcij Evropske družboslovne raziskave (ESS ERIC). V konzorciju sodelujejo CESSDA ERIC, Evropska raziskava vrednot (EVS) in raziskava GGP – Generations & Gender Programme. V projekt sta tudi dva centra na Fakulteti za družbene vede – Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) in Arhiv družboslovnih podatkov (ADP). Štiriletni projekt si prizadeva preoblikovati obstoječe raziskovalne storitve za podporo petim temam programa NextGenerationEU: Zeleno, Digitalno, Zdravo, Močno in Enakopravno.

Na vsakem od petih področij bodo partnerji najprej pripravili seznam ustreznih vsebin, ki se že izvajajo v mednarodnih raziskavah, kot so Eurobarometer, Evropska raziskava o kakovosti življenja, Evropska družboslovna raziskava – ESS, GGP, EVS in Mednarodni program družboslovnih raziskav – ISSP. Podatki iz teh raziskav bodo nato analizirani, povzeti in ilustrirani skupaj s komentarji na način, ki bo primeren za oblikovalce politik in drugo zainteresirano javnost. Vse gradivo bo dostopno na posebnem spletnem portalu.

Projekt načrtuje tudi oblikovanje novih raziskovalnih orodij, harmonizacijo podatkov in vzpostavitev spletnega panela CRONOS za zbiranje podatkov med prebivalci evropskih držav. V tem oziru je še posebej aktiven Center za raziskovanje javnega mnenja (CJMMK), ki pri projektu razvoja spletnega orodja CRONOS sodeluje že od eksperimentalnih začetkov leta 2017. Do podatkov CRONOS bo možno dostopati in jih obdelovati neposredno prek spletnega portala, kar bo med drugim prispevalo k večji popularizaciji in boljši izrabi podatkov med različnimi kategorijami uporabnikov.

Nastalo bo tudi novo izobraževalno orodje (E-NextGen), ki bo omogočalo uporabo podatkov v učilnicah in širši javnosti. Pri tem bosta sodelovala Evropsko združenje geografov EUROGEO in Univerza Tilburg, ki predstavlja raziskavo EVS. Orodje bo vključevalo interaktivne zemljevide, infografike in bloge.

Celovito gradivo za usposabljanje, povezano z vsemi rezultati projekta in področji NextGenerationEU, bodo pripravili CESSDA ERIC; City, University of London (ESS ERIC); GESIS (CESSDA ERIC), KNAW; ADP – Slovenski Arhiv Družboslovnih Podatkov na Univerzi v Ljubljani (CESSDA ERIC); Univerza v Milanu; AUSSDA – Avstrijski arhiv družboslovnih podatkov s prispevki Univerze na Dunaju (CESSDA ERIC) in Univerze v Innsbrucku (CESSDA ERIC). Projekt med drugim vključuje spletno usposabljanje, serijo 17 spletnih seminarjev, devet delavnic in serijo kratkih videoposnetkov s predstavitvami, navodili in priročniki.

Povezava: New Horizon Europe project to begin next year | European Social Survey