Skip navigation.
Domov

Slovenski mnenjski panel - SMP

 

  • je mednarodni pilotni raziskovalni projekt.
  • je znanstveno zasnovana spletna anketa, kjer bodo udeleženci izražali stališča o pomembnih vidikih življenja v Sloveniji in Evropi
  • temelji na naključnem vzorcu ljudi, zastopane bodo različne skupine prebivalcev Slovenije
  • raziskava bo potekala vsaka dva meseca v obdobju enega leta (2017 - 2018)
  • vsaka spletna anketa bo trajalo največ 20 minut
  • kot znak hvaležnosti, bodo udeleženci prejeli 5€  za vsako izpolnjeno anketo
  • projekt temelji na upoštevanju predpisov o varstvu podatkov in zagotavljajo anonimnost in zaupnost

 

Pogosta vprašanja in odgovori >>


Zloženka >>


Več o projektu >>