Skip navigation.
Domov

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij deluje znotraj Inštituta za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Inštitut je osrednja družboslovna raziskovalna ustanova na področju sociologije, političnih ved in komunikologije v Sloveniji.

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) je bil ustanovljen leta 1966, od leta 1968 dalje pa sistematično izvaja projekt Slovensko javno mnenje (SJM), najširšo longitudinalno družboslovno empirično raziskavo v Sloveniji in na področju celotne srednje in Vzhodne Evrope. S projektom SJM je center vključen v vrsto mednarodnih kooperativnih programov, poleg International Social Survey Programme in World Value Survey tudi v European Value Survey, Ost Barometer ipd. Vsebine raziskav pokrivajo široko področje različnih družbenih pojavov ter ocen in stališč javnosti do le-teh. Tematska področja so: socialna stratifikacija, družbene vrednote, odnos do dela in zaposlitve, državljanstvo, družbene identitete, zdravstvo in socialna politika, neenakost, politično javno mnenje, življenjski slog, odnos do množičnih medijev, ekologija, družinske vloge in še mnoga druga. Center redno izvaja tudi raziskave odziva javnosti na aktualna vprašanja ter raziskave vzorčnih, merskih in drugih metodoloških problemov standardiziranega anketnega raziskovanja. V skladu z delom in vsebino raziskav Center ureja tudi arhiv datotek empiričnih raziskav iz svojega programa od leta 1968.

Center od konca leta 1994 razpolaga s sodobno opremljeno anketno delavnico, ki vključuje ustrezno telefonsko, računalniško in programsko opremo ter usposobljeno strokovno ekipo. Skupaj s tehničnimi in kadri se Center uveljavlja kot sodoben in učinkovit raziskovalni inštitut na področju temeljnega družboslovnega in aplikativnega empiričnega raziskovanja.